doprava

Ochrana zákazníkov

Bezpečnosť osobných údajov

Prevádzkovateľ internetového obchodu Krasnydomov.cz, krasnydomov.cz s.r.o. vyhlasuje, že poskytuje svoje služby v súlade so zákonom č.101/2000 Zb., o ochrane osobných údajov. Všetky získané osobné údaje zákazníkov budú používané len pre účely obchodnej a marketingovej v zmysle plnenia služieb zákazníkom. Nebudú poskytnuté tretím osobám a ani inak zneužité.

Zákazník využívaním služieb tohto elektronického obchodu udeľuje súhlas k zhromažďovaniu osobných údajov. Zákazník má právo kedykoľvek požiadať o vymazanie osobných údajov z databázy ao zrušení svojej registrácie.

Certifikované obchodní podmínky dTest